Odoo • Зураг and текст

Цаг бүртгэлийн журам

Гүйцэтгэх захирлын 2021.02.17-ны өдрийн А/19 тоот тушаалаар батлагдсан цаг бүртгэлийн журамтай Та бүхнийг танилцахыг  хүсье ...